Договор об услугах Mobilly (для предприятий)

Скачать договор

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

Mobilly maksājumu pakalpojumu līgums tiek noslēgts starp Mobilly un Klientu un tas nosaka kārtību, kādā Klients izmanto Mobilly maksājumu pakalpojumus, lai iegādātos Tirgotāju preces vai pakalpojumus. Līgums nosaka kārtību, kādā Mobilly atver Klientam Maksājumu kontu, piešķir Klientam Kredīta limitu, kādā Klients un tā Lietotāji veic Tirgotāja preces vai pakalpojuma iegādi, kādā veidā notiek norēķini par precēm un pakalpojumiem un kāda ir samaksas kārtība.

 

 

Скачать договор