Договор об услугах Mobilly (для предприятий) | Mobilly

Договор об услугах Mobilly (для предприятий)

Скачать договор

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

Mobilly pakalpojumu līgums tiek noslēgts starp Mobilly un Klientu un tas nosaka kārtību, kādā Klients izmanto Mobilly pakalpojumus, lai iegādātos Tirgotāju preces vai pakalpojumus. Līgums nosaka kārtību, kādā Klients un tā Lietotāji veic Tirgotāja preces vai pakalpojuma iegādi, kādā veidā notiek norēķini par precēm un pakalpojumiem un kāda ir samaksas kārtība.

 

 

Скачать договор