Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līgums | Mobilly

Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līgums

Lejupielādēt dokumentu

Šis Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līgums tiek noslēgts starp Mobilly un Tirgotāju un tas nosaka kārtību, kādā Tirgotājs izmanto Mobilly elektroniskās naudas kontu maksājumu saņemšanai no saviem klientiem un darījumu partneriem, izmantojot Mobilly emitētās elektroniskās naudas pakalpojumus, kā arī citus maksājumu veidus, kurus nodrošina Mobilly.


Šis Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līgums sastāv no vairākām daļām: Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līgums, pielikums Nr.1 – Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumi un pielikums Nr.2 – Norēķinu pakalpojumu noteikumi tirgotājam. Līguma daļas ir savstarpēji neatņemamas Līguma sastāvdaļas, un visos gadījumos tās ir jāuzskata par vienu līgumu.

Lejupielādēt dokumentu