Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi | Mobilly

Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi

Lejuplādēt dokumentu

PARAUGS

Lejupielādējiet dokumentu, izmantojot pogu pirms vai pēc parauga teksta

 

1. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMS

Mobilly– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405, kura darbojas kā licencētā elektroniskās naudas iestāde ar preču zīmi „Mobilly”.

Noteikumi– Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi.

Mobilly mobilā lietotne– ir lietojumprogrammatūra, kas darbojas viedtālruņosplanšetdatoros, e-lasītājos, u.c. ierīcēs. Lietotnes darbojas neatkarīgi no citām ierīcēm vai sistēmām. Mobilly lietotnes oficiālā versija ir atrodama šeit:

Android: SPIEST ŠEIT

Huawei: SPIEST ŠEIT

iPhone: SPIEST ŠEIT


Mobilly sistēma
– publiskai pieejai slēgtā Mobilly tīmekļa vietnes daļa, kurā Klients var iepazīties ar sava Mobilly konta stāvokli un veiktajiem darījumiem. Mobilly sistēma ir pieejama, Klientam izmantojot tikai Klientam izsniegtu pieejas lietotājvārdu un paroli.

Mobilly konts– Mobilly sistēmā esošs konts, kas tiek identificēts pēc Klienta tālruņa numura un kas tiek izmantots Mobilly elektroniskās naudas darījumu uzskaitei.

Mobilly uzskaites konts– klientam-juridiskai personai atvērts konts Mobilly sistēmā, kurā tiek veikta Klienta darījumu uzskaite.

Līgums – Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums un Mobilly Pakalpojumu līgums.

Maksas autostāvvieta– speciāli transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota teritorija, šī teritorija var būt gan privātīpašums, gan pašvaldības valdījumā esošā teritorija.

Mobilly klients – fiziska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Mobilly un kurai ir atvērts Mobilly elektroniskās naudas konts vai juridiska persona, kura ir noslēgusi Pakalpojumu līgumu ar Mobilly un kurai ir atvērts uzskaites konts.

Maksas autostāvvietas pilnvarotais apsaimniekotājs– ir zemes un objektu īpašnieki, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas maksas autostāvvietas teritorijas vai šo personu pilnvarotie pārstāvji, kuriem ir deleģētas tiesības veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli.

Tīmekļa vietne– tīmekļa vietne ar adresi http://www.mobilly.lv

 

Lejuplādēt dokumentu