“Tu esi pelnījis lielisku vasaru”

Mobilly pateicības kampaņas klientiem
“Tu esi pelnījis lielisku vasaru!”
NOTEIKUMI
 
1. KAMPAŅAS LOTERIJAS ORGANIZATORS
SIA Mobilly; reģ.nr. 40003654405, Dzirnavu iela 91-k3-20, Rīga, LV1011
 
2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA
Latvija
 
3. LOTERIJAS NORISES LAIKI
3.1. Loterijas norises periods ir no 2021. gada 1.jūnija līdz 2021. gada 2. septembrim.
3.2. Loterijas izloze notiks tiešsaistē un laimētāju telefona numuri tiks publicēti izlozes dienā mājas lapā vasara.mobilly.lv.
3.3. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 3. septembrim.


4. BALVAS
4.1. Deviņas pateicības balvas – 9 dāvanu kartes, katra līdz 100 EUR vērtībā.
4.2. Trīs lielās pateicības balvas – 3 dāvanu kartes katra vismaz 200 EUR vērtībā.
4.3. Viena milzu pateicības balvas – 1 dāvanu karte līdz 1000 EUR vērtībā.


5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
5.1. Loterijā tiks iesaistīti visi pilngadīgie Mobilly lietotāji, fiziskas personas, kas ir Mobilly lietojuši laika posmā no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 31. augustam. Šeit un turpmāk tekstā ar vārdu “Lietotāji” vai “lietojuši” saprot arī bezmaksas pakalpojumu izmantošana.
Loterijas dalībniekiem nav nekas jāiegādājas vai jānoslēdz līgums, lai piedalītos loterijā.

5.2. Loterija tiks organizēta trīs kārtās.

5.2.1. Pirmajā kārtā piedalīsies katrs Mobilly lietotājs, kas laika posmā no 2020. gada 12.marta līdz 2021. gada 30. jūnijam būs lietojis Mobilly.

5.2.2. Otrajā kārtā piedalīsies katrs Mobilly lietotājs, kas laika posmā no 2020. gada 12.marta līdz 2021. gada 31. jūlijam būs lietojis Mobilly.

5.2.3. Trešajā kārtā piedalīsies katrs Mobilly lietotājs, kas laika posmā no 2020. gada 12.marta līdz 2021. gada 31. augustam būs lietojis Mobilly.

5.3. Balvas, kas minētas šo Noteikumu 4. punktā, kārtās tiks izlozētas šādā secībā:

5.3.1. Pirmajā kārtā trīs pateicības balvas un viena lielā pateicības balva;

5.3.2. Otrajā kārtā trīs pateicības balvas un viena lielā pateicības balva;

5.3.3. Trešajā kārtā trīs pateicības balvas, viena lielā pateicības balva, viena milzu pateicības balva.



6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS
Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 180 000.


7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS
Lai piedalītos loterijā, Mobilly klientiem, kas atbilst šo Noteikumu 5.1. punktā nosauktajiem kritērijiem, nav jāveic nekādas papildu darbības vai maksājumi.


8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA
8.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datorprogrammas palīdzību.
8.2. Izlozes tiks veiktas SIA “Mobilly” biroja telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 91-k3-20.
8.3. Loterijas ietvaros tiks veiktas 3 izlozes pēc sekojoša grafika:


Izlozes datums un laiks

8.4. Katrā izlozē tiks izlozēts noteikts skaits rezervistu (skat. Izložu grafiku), kuri, tādā secībā, kā tie ir izlozēti, var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja kāda iemesla dēļ izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu, nav sasniedzami vai atsakās no laimesta.
8.5. Dalībnieks šīs kampaņas ietvaros var saņemt tikai vienu balvu, to, kura kampaņas laikā tiks izlozēta pirmā.


9. IZLOZĒ LAIMĒJUŠO PERSONU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Mobilly izlozes dienā sazināsies ar izlozes uzvarētājiem pa tālruni, kas reģistrēts klienta Mobilly profilā.
9.2. Ja balvas saņēmējs atteiksies no balvas, tad Mobilly piedāvās balvu rezervistam izlozes secībā.
9.3. Ja Mobilly neizdosies sazināties pa tālruni, kas norādīts Mobilly klienta profilā, ar izlozēto balvas saņēmēju 5 darba dienu laikā pēc izlozes, tad Mobilly piedāvās balvu rezervistam izlozes secībā.
9.4. 9.2. un 9.3. minētajās situācijās izlozes sākotnējais uzvarētājs zaudēs tiesības saņemt balvu.
9.5. Ja laimētājs sniegs savu piekrišanu, tad Mobilly var informēt par balvas saņēmēju vārdiem un uzvārdiem sociālajos tīklos un interneta vietnēs mobilly.lv vai vasara.mobilly.lv.


10. LAIMESTA SAŅEMŠANA
10.1. Balvas saņem SIA “Mobilly” biroja telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 91-k3-20 vai citā vietā pēc vienošanās ar balvas saņēmēju.
10.2. Saņemot balvu laimētājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
10.3. Balvu saņemot, laimētājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu un iesniedz Mobilly personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, lai Mobilly varētu veikt ar balvas saņemšanu saistīto nodokļu nomaksu.
10.4. Pēc balvas saņemšanas laimētājs patstāvīgi sazinās ar balvas piegādātāju, lai vienotos par sev ērtu laiku balvā ietvertā pakalpojuma izmantošanai, saskaņā ar pakalpojuma nodrošinātāja noteikumiem.


11. SAZIŅA PAR LOTERIJU
11.1. Ja loterijas dalībniekam ir kādi jautājumi vai komentāri par loterijas norisi, saziņas tālrunis ir 1859; epasts: [email protected].
11.2. Uz e-pastiem Mobilly sniegs atbildi ne ilgāk kā 5 darba dienu laikā.


12. DALĪBAS AIZLIEGUMS
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Mobilly” un SIA “MobillyTx” darbinieki un valdes un padomes locekļi.
12.2. Loterijā nedrīkst piedalīties nepilngadīgas personas.

Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni