Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums

LEJUPIELĀDĒT LĪGUMU

Šis Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums (turpmāk tekstā “Līgums”) tiek noslēgts starp Mobilly un Tirgotāju un tas nosaka kārtību, kādā Tirgotājs izmanto Mobilly elektroniskās naudas kontu maksājumu saņemšanai no klientiem, izmantojot Mobilly emitētās elektroniskās naudas pakalpojumus.

 

Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir pielikums Nr.1 – Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumi. Šis Līgums un šī Līguma noteikumi (to aktuālā versija) ir savstarpēji neatņemamas sastāvdaļas, un visos gadījumos ir jāuzskata par vienu līgumu.

 

 

LEJUPIELĀDĒT LĪGUMU
Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni