Tirgotājiem

Kāds ir sadarbības partnera (tirgotāja) līgumu noslēgšanas process?

Pēc Mobilly Sadarbības partnera (tirgotāja) identifikācijas un izpētes prasību izpildes, Mobilly un Sadarbības partneris noslēdz “Tirgotāja elektroniskās naudas konta apkalpošanas un maksājumu pakalpojuma sniegšanas līgumu”.

Līgumi var būt parakstīti gan papīra formātā, gan izmantojot elektronisko parakstu.

Tirgotāja elektroniskās naudas konta apkalpošanas un maksājumu pakalpojuma sniegšanas līgums un citi saistošie dokumenti, kurus nepieciešams aizpildīt un parakstīt ir publicēti šeit.

Kas ir klienta identifikācija?

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Mobilly ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas.

Identificējot juridisko personu, Mobilly pārbauda dokumentus, kas apstiprina:
• juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu;
• ziņas par klienta juridisko adresi;
• pilnvaru vai citus dokumentus, kas apliecina konkrētās fiziskās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu darījuma attiecībās ar Mobilly;
• juridiskās personas pārstāvja (fiziskas personas) personu apliecinošu dokumentu;
• personas, kas ir tiesīgas pārstāvēt juridisko personu, izmantojot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);
• citus dokumentus vai informāciju pēc Mobilly pieprasījuma.

Kāpēc Mobilly lūdz saviem klientiem atbildēt uz jautājumiem?

Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde, ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Mobilly ir jāievēro stingrāki klientu datu apstrādes noteikumi. Tas nozīmē, ka Mobilly ir jāiegūst priekšstats par saviem klientiem un ar tiem saistītajām personām, kā arī par klientu saimniecisko darbību.
Lai saņemtu nepieciešamos datus, esam izveidojuši standarta anketu. Tajā ir iekļauti jautājumi par klientu datiem, kurus Mobilly ir pienākums saņemt no visiem saviem klientiem-tirgotājiem. Klientu izpēti Mobilly veic saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Latvijas Bankas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem.

Kā varu kļūt par Tirgotāju (sadarbības partneri) ?

Sazinies ar mums:

• raksti uz [email protected]
[email protected] (autostāvvietas īpašniekiem)
[email protected] (labumu projektiem)
un vienosimies par sadarbības iespējām.

Aizpildi un paraksti Mobilly Sadarbības partnera anketu un iesniedz Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanai nepieciešamos dokumentus un informāciju. Tirgotāja elektroniskās naudas konta apkalpošanas un maksājumu pakalpojuma sniegšanas līgums un citi saistošie dokumenti, kurus nepieciešams aizpildīt un parakstīt ir publicēti šeit.

Kas ir Mobilly elektroniskā nauda un Tirgotāja elektroniskās naudas konts?

Mobilly elektroniskā nauda – ir elektroniskā nauda, kuru emitē (izlaiž) Mobilly apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Mobilly klientiem. Elektronisko naudu Mobilly atpērk apmaiņā pret reālo naudu. Mobilly elektroniskās naudas nominālvērtība ir pielīdzināta euro un euro centiem.

Pēc līguma noslēgšanas, Tirgotājam tiek atvērts elektroniskās naudas konts Mobilly. Atvērtajā elektroniskās naudas kontā Mobilly elektroniskās naudas līdzekļi tiek ieskaitīti no Tirgotāja pakalpojumu vai preču pircējiem – Mobilly klientiem. Naudas pārvedumi no pircēju (klientu) kontiem uz Tirgotāja kontu notiek Mobilly slēgtā norēķinu sistēmā.

Pēc elektroniskās naudas atpirkšanas un komisijas piemērošanas saskaņā ar līguma noteikumiem, Tirgotājam tiek izmaksāti naudas līdzekļi uz viņa norādīto norēķinu kontu. Tirgotājs nevar veikt elektroniskās naudas pārskaitījumu citam tirgotājam vai Mobilly klientam.

Vai piereģistrējoties obligāti ir jāaizpilda visa informācija par mani?

Mobilly, uzsākot un sniedzot pakalpojumus, ir pienākums veikt Tavas personas identifikāciju un atbilstoši likumu prasībām iegūt Tavu vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tāds nav – dzimšanas datumu) un citu informāciju saskaņā ar Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumā norādīto. Mobilly, kā finanšu iestādes darbību uzrauga Latvijas Banka. Šāda veida klienta identifikācija nepieciešama, jo Mobilly ir jāizpilda gan “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” prasības, gan arī citu normatīvo aktu prasības, kas aizliedz iespēju personai anonīmi vai, izmantojot viltotus datus, veikt darījumus. Lai serviss varētu darboties pilnvērtīgi un neskaidrību gadījumā Mobilly būtu nepieciešamie dati, aicinām norādīt visu precīzu pieprasīto informāciju.